Brawddeg yr Wythnos – Gwanwyn

Phrase of the Week – Spring

Gwanwyn 1 / Spring 1

Wythnos 1
FP: Pwy wyt ti? – Who are you?
KS2: Beth ydy dy enw di? – What is your name?

Wythnos 2
FP: – Sut mae’r tywydd? – What’s the weather like?
KS2: Ydy hi’n heulog? – Is it sunny?

Wythnos 3
Pawb: Faint ydy dy oed di? – How old are you?

Wythnos 4
Pawb: Pa liw ydy hwn? – What colour is this?

Wythnos 5
FP: Wyt ti’n hoffi nofio? – Do you like swimming?
KS2: Wyt ti’n gallu nofio? – Can you swim?

Wythnos 6
Pawb: Dydd Miwsig Cymru! – Welsh Music Day!

Gwanwyn 2 / Spring 2

Wythnos 1
Pawb: Bobl bach! – Goodness gracious me!

Wythnos 2
Pawb: Dydd Gŵyl Dewi Hapus! – Happy Saint David’s Day!

Wythnos 3
FP: Wedi gorffen! – Finished!
KS2: Dw i wedi gorffen! – I am finished!

Wythnos 4
FP: Ga i …? – Can I have …?
KS2: Ga i … os gwelwch yn dda? – Can I have … please?

Wythnos 5
Pawb: Mae’n amser cinio! – It’s dinner time!

Wythnos 6
Pawb: Ble mae’r …? – Where is the …?