Brawddeg yr Wythnos – Haf

Phrase of the Week – Summer

HAF 1 / SUMMER 1

Wythnos 1
FP: Ga i helpu? – Can I help?
KS2: Wyt ti eisiau helpu? – Do you want to help?

Wythnos 2
Pawb: Ble mae’r …? – Where is the …?

Wythnos 3
Pawb: Dewch i mewn – Come in

Wythnos 4
FP: Tacluswch! – Tidy up!
KS2: Mae hi’n amser tacluso! – It’s time to tidy up!

Wythnos 5
FP: Sut mae’r tywydd heddiw? – What’s the weather like today?
KS2: Sut fydd y tywydd yfory? – What will the weather be like tomorrow?

HAF 2 / SUMMER 2

Wythnos 1
FP: Beth wyt ti’n hoffi wneud? – What do you like doing?
KS2: Beth wyt ti’n mwynhau ei wneud? What do you enjoy doing?

Wythnos 2
FP: Dw i’n hoffi … – I like …
KS2: Dw i’n mwynhau … – I enjoy …

Wythnos 3
Pawb: Beth wyt ti’n gwisgo? – What are you wearing?

Wythnos 4
FP: Oes gen ti bensil? – Do you have a pencil?
KS2: Oes gen ti frawd neu chwaer? – Do you have a brother or sister?

Wythnos 5
Pawb: Beth wyt ti’n hoffi fwyta? – What do you like eating?

Wythnos 6
FP: Pob lwc! – Good luck!
KS2: Pob lwc yn dy ddosbarth newydd! – Good luck in your new class!
Year 6 – Pob lwc yn y dyfodol! – Good luck in the future!

Wythnos 7
FP – Gwyliau Hapus! – Happy Holidays!
KS2 – Mwynhewch eich gwyliau! – Enjoy your holiday!